K - Kennis Print
Geschreven door Marnix   

We leven in een kenniseconomie.  Deze zin zou uit de krant van gisteren kunnen komen.  

In onze moderne maatschappij wordt meer en meer de nadruk gelegd op kennis.  Niet de natuurlijke grondstoffen, tijd of kapitaal zijn kritische factoren in de menselijke activiteiten en ontwikkeling.  Alles draait rond kennis.

 

Maar wat bedoelen we met kennis ?  

Het is die eigenaardige combinatie van alles wat we weten, kennen en kunnen.  De vaardigheden die we onszelf eigen gemaakt hebben, wat we geleerd hebben uit onze successen en onze mislukkingen, onze aangeboren talenten, ...  Maar ook dingen die we gemaakt hebben. 

 

Omdat we gemakkelijk iets vergeten schrijven we het soms op.  Zo kunnen we het later zelf opnieuw gebruiken of doorgeven aan anderen.

Heads and books 

We spreken over taciet kennis die in onze hoofden zit en expliciete kennis die we opgeschreven hebben in boeken of documenten.

 

Maar dit is een te verregaande vereenvoudiging.  Beter is het om Taciet - Expliciet te zien als twee uitersten op een continue schaal.  Alle kennis zit ergens tussen beide.  

 

Twee voorbeelden om dit te illustreren : 

  • een presentatie is een voorbeeld van expliciete kennis, maar de meeste kennis zit in de commentaar van de presentator
  • vuistregels zijn handig om snel een beslissing te nemen, maar gebruik ze niet zonder na te denken  

 

Een systeem voor kennisbeheer zal daarom rekening moeten houden met deze verschillende verschijningsvormen van kennis.  Zoals


 

Pictures : atomic jeepLin Pernille

Translation: Engels to Nederlands
communities of practice
Hear original text
Laatst aangepast ( dinsdag, 01 november 2011 15:36 )